Bezpieczeństwo we wspinaczce

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Bezpieczeństwo we wspinaczce

W czasie wspinania się najważniejszym aspektem jest bezpieczeństwo. Jest to zasada, która jest jak mantra powtarzana przez wszystkich trenerów, instruktorów i zaawansowanych wspinaczy. Młodzi wspinacze, czasami jeszcze nawet bardziej turyści wspinaczkowi bagatelizują temat bezpieczeństwa, sprowadzając cały sens wędrówki do osiągnięcia założonych celów. Wspinacz jest sprzężony nierozłącznie ze światem turystyki pieszej. Bywa, że chcąc dotrzeć w rejony wspinaczkowe pokonują wiele dni trekkingu.

Wspinaczka to nie tylko skała

bezpieczne kursy wspinaczkoweElementy podstaw bezpiecznego wspinania znajdują się w programie każdego kursu z akredytacją Polskiego Związku Alpinizmu. Mają one wydźwięk teoretyczny, gdyż w każdym z programów przewidziane są godziny na omówienia zagadnienia bezpieczeństwa, podstaw udzielania pierwszej pomocy i zachowywania się w terenie skalnym lub w górskim pod kątem bezpieczeństwa. Podstawą nauki bezpieczeństwa w wspinaczce jest jednak praktyka. Część teoretyczna ma jedynie za zadanie uświadomienie uczestnika o skali zagrożeń znajdujących się w terenie aktywności wspinaczkowej i w czasie dojście do dróg wspinaczkowych. Wiele osób mylnie sądzi, że wspinaczka zaczyna się w momencie właściwej wspinaczki asekurowanej po drogach wspinaczkowych. Bezpieczeństwo zaczyna się od momentu wyjścia na szlak, a jeżeli nocleg odbywa się w warunkach biwakowych to nocleg również jest w pewnym sensie elementem wspinaczki. Na wybranych szkoleniach uczy się adeptów wspinaczki również organizacji snu w trakcie długotrwałej wspinaczki. Istnieją specjalne namioty umożliwiające sen w warunkach pobytu na skale, w trakcie właściwej wspinaczki. Bezpieczne kursy wspinaczkowe to takie, gdzie jest bardzo duży stopień świadomości bezpieczeństwa, gdzie zajęcia praktyczne prowadzone są pod czujnym nadzorem osób prowadzących. Warto zwrócić uwagę, żeby w trakcie kursu osób odpowiedzialnych za grupę było więcej. Im więcej takich osób znajduje się w otoczeniu grupy realizującej kurs tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś zwróci nam uwagę na detale techniczne mające wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Ogólna zasada i intuicja mówi nam, że na kursy wspinaczkowe przychodzą ludzie posiadający już jakieś doświadczenie zdobyte przynajmniej podczas wędrówek górskich pieszych o charakterystyce trekkingowej. Podróżowanie w terenie górskim uczy pokory i zwraca uwagę na podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem w terenie górskim: wędrówki w terenach wysokogórskich uczy również podstawy technik asekuracji i doboru odpowiednich dróg wspinaczkowych.