Bezwykopowe układanie rurociągu

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Bezwykopowe układanie rurociągu

Technologiczne zaawansowanie współczesnych prac budowlanych jest bardzo wysokie co umożliwia wykonywanie wszelkich robót w sposób bardzo szybki, bezpieczny i w najwyższej jakości. Do budownictwa coraz częściej przenoszone są technologie z innych dziedzin, w tym metody naukowe. Dobitnym przykładem jest wykonywanie przewiertów horyzontalnych dających możliwość sprawnego i bezinwazyjnego wykonywania linii przesyłowych.

Bezinwazyjna budowa rurociągu podziemnego 

nowoczesne przewierty horyzontalneStosowane obecnie nowoczesne przewierty horyzontalne to metoda oparta na radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Jej wprowadzenie przyniosło ogromne oszczędności środków, które należałoby wydatkować przy zastosowaniu tradycyjnych wykopów. Przewiert horyzontalny eliminuje konieczność naprawy infrastruktury, która zostałaby naruszona podczas wykopów. Metoda ta to również duża oszczędność czasu pracy na wykonanie rurociągu. Przewiert sterowany można wykonać bez trudu pod dowolnym ciągiem komunikacyjnym, ogrodzeniem, ciekiem wodnym lub inną przeszkodą. Początkiem prac związanych z wykonywaniem przewiertu horyzontalnego jest wiercenie pilotażowe. Ma ono na celu zbadanie gruntu oraz wytyczenie trajektorii parabolicznej przyszłego rurociągu. Kontrolę nad przebiegiem wiercenia uzyskuje się dzięki sondzie lokalizującej położenie głowicy wiercącej. Głowicę wprowadza się do gruntu pod ustalonym kątem na obrotowych żerdziach, których liczba wzrasta wraz z długością przewiertu. Wytyczanie przebiegu wiercenia operator uzyskuje dzięki płytce sterowniczej umieszczonej tuż za głowicą. Po zakończeniu prac pilotażowych należy przystąpić do poszerzania odwiertu aby dopasować jego średnicę do układanych rur przesyłowych. Do wykonania prac poszerzających przewiert służą rozwiertaki. Bardzo często są to prace wieloetapowe z użyciem wielu rozwiertaków. Zakończenie prac następuje wraz z wprowadzeniem do przewiertu rurociągu. Wbudowania rur dokonuje się podczas ostatniego rozwiercania podczepiając je do głowicy za pomocą krętlika zapobiegającego obracaniu się rur. W ten sposób wykonywane są nowoczesne podziemne linie energetyczne, ciepłownicze, wodociągowe, telekomunikacyjne gazowe i inne.

Ogromne znaczenie podczas wykonywania wszystkich prac ma zmagazynowanie odpowiedniej ilości płuczki bentonitowej, której zadaniem jest chłodzenie głowicy, wypłukiwanie rozwierconego gruntu, zmniejszanie tarcia oraz zabezpieczanie ścian przewiertu przed osypywaniem. Przedsiębiorstwa świadczące tego rodzaju usługi wyceniają swoją pracę głównie na podstawie parametrów średnicy i długości przewiertów.