Co jest konieczne, by móc wybudować studnie?

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Co jest konieczne, by móc wybudować studnie?

Wody głębinowe są znacznie wyższej jakości, niż wody gruntowe. Dlatego też obecnie tworzone studnie dają dostęp właśnie do tych lepszej jakości źródeł. Oczywiście jednak, budowa takiej studni jest nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku studni gruntowych.

Jak powstają studnie wiercone?

studnie wiercone pod wrocławiemWody głębinowe mogą się pochwalić znacznie wyższa jakością, niż te gruntowe. Nic dziwnego więc że obecnie tak popularne są studnie wiercone pod Wrocławiem. Studnie wiercone bowiem, nazywane też głębinowymi, można bez problemu wykorzystywać w celach konsumpcyjnych i to nawet bez zabiegów uzdatniających. Dlatego właśnie one są najczęściej wybierane przez rolników, czy też sadowników. Umożliwiają one im bowiem bez kosztowe podlewanie roślin, czy pojenie zwierząt. Aby wybudować studnię wierconą, trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to bardziej skomplikowane niż budowa studni gruntowej. Przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wykonać badania gruntu i badania hydrologiczne. Ich cele jest potwierdzenie, gdzie znajdują się najbliższe zasoby wód głębinowych i czy grunt nadaje się w ogóle na budowę takiej studni. Z pomocą takich badań można także ustalić, czy na trasie odwiertu nie znajdują się jakieś przeszkody terenowe. Studnie wiercone, co można wywnioskować po nazwie, tworzy się na skutek odwetu. Musi on sięgać bardzo głęboko, gdyż wody głębinowe znajdują się na znacznej głębokości. Po wykonaniu odwiertu, natychmiast trzeba zabezpieczyć tak powstały tunel, który będzie stanowił od teraz ściany studni. W tym celu, w obecnych czasach, wykorzystywane są poliuretanowe rury, a nie jak kiedyś, betonowe kręgi. Dzięki temu bowiem, powstała studnia będzie znacznie bardziej trwała. Co najważniejsze jednak, nie będzie dochodziło do przenikania wód gruntowych do głębinowych i pogarszania ich jakości. Wbrew pozorom bowiem, to tworzywa sztuczne sa znacznie bardziej wytrzymałe na upływ czasu niż beton. W betonowych ścianach studni już po kilku latach powstawały rozszczelnienia, umożlwiające mieszanie się wód. Dlatego też, poliuretanowe rury sprawdzają się w przypadku studni znacznie lepiej. Kolejnym krokiem, bardzo ważnym dla funkcjonowania studni ejst umieszczenie w niej pompy, która będzie automatycznie tłoczyć wodę na przykład do kranów.

Studnie głębinowe sa w obecnym czasie nadal bardzo popularne. Wykorzystują je na przykład rolnicy i niektórzy posiadacze gospodarstw rodzinnych. Ważne ejst, by studnie takie wybudować we właściwy sposób i żeby je zabezpieczyć tak, aby znajdująca się nich woda nie traciła wraz z upływem czasu swojej wysokiej jakości.