Co jest niezbędnym wyposażeniem przepompowni?

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Co jest niezbędnym wyposażeniem przepompowni?

Nowoczesne przepompownie są to jedne z urządzeń technologicznych, które wchodzą w skład ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej. Obecnie są to już w pełni zautomatyzowane urządzenia, które nie wymagają stałej obsługi oraz są przeznaczone do pompowania medium w systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej albo ciśnieniowej. Na rynku oferowane są zarówno usługi dostawy kompletnych przepompowni, jak i modernizacja istniejących obiektów zgodnie z opracowaniami czy dostarczonymi projektami.

Elementy wyposażenia przepompowni

niezbędne wyposażenie przepompowniDostępne na rynku przepompownie zbiornikowe znajdują zastosowanie między innymi w systemach kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych, ale także w sieci do odprowadzania wód opadowych, w procesach produkcyjnych do odprowadzania wód technologicznych oraz na składowiskach odpadów w procesie utylizacji odcieków i ich przetłoczenia. Biorąc pod uwagę przeznaczenie, przepompownie ścieków można podzielić na przepompownie przydomowe (stworzone z myślą o indywidualnych gospodarstwach domowych), jak i sieciowe (kanalizacja sanitarna), deszczowe i w wykonaniu specjalnym. Te ostatnie zostały stworzone dla przemysłowych procesów technologicznych z indywidualnym rodzajem wyposażenia. Warto poznać niezbędne wyposażenie przepompowni. Podstawowym elementem są zbiorniki przepompowni, które mogą być wykonane z kręgów betonowych i żelbetowych, z polimerobetonu, z polietylenu o wysokim poziomie gęstości czy z laminatu. Na rynku dostępne są również zbiorniki wykonywane na podstawie indywidualnych projektów, w tym także nietypowe projekty wraz z montażem na placach budowy. Zbiorniki są wykonywane przez producentów w opcji zbiorników przejezdnych, które są lokalizowane w ciągach komunikacyjnych, jak i zbiorniki nieprzejezdne. Kolejnym istotnym elementem wyposażenia są pompy. W zależności od zapotrzebowania, oferowane są zestawy jednopompowe (do przepompowni przydomowych), dwupompowe (do sieci sanitarnych oraz deszczowych) czy trzypompowe oraz wielopompowe, które są wykorzystywane do przepompowni w wykonaniu specjalnym.

W zależności od tego, jaki jest rodzaj przetłaczanego medium, a także jego skład, pompa może być wyposażona w wirniki otwarte, kanałowe albo z rozdrabniaczem. Standardowo przepompownie są wyposażone w dwie pompy, które pracują naprzemiennie. W razie awarii jednej z pomp, druga ma możliwość przejęcia jej pracy. Niezbędnym elementem jest także armatura zwrotna i zaporowa, jak na przykład zasuwy i zawory. Możliwe jest także dodatkowe wyposażenie, jak na przykład napędy do zasuw, przepływomierze, zawory napowietrzająco-odpowietrzające czy kompensatory.