Co to jest HHW (odpady domowe niebezpieczne)?

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Co to jest HHW (odpady domowe niebezpieczne)?

Według EPA „przeciętne gospodarstwo domowe wytwarza rocznie ponad 20 kg niebezpiecznych odpadów domowych”. W Europie w której jest około 126 milionów gospodarstw domowych, wytwarzających ponad 1 260 000 ton odpadów. Jest to ekstrawagancka ilość odpadów niebezpiecznych i ważne jest, aby środowisko upewniło się, że odpowiednio je utylizujesz. ​​HHW to każdy produkt gospodarstwa domowego, który może się zapalić, reagować po wprowadzeniu do innych chemikaliów, spowodować wybuch, być żrący lub nawet toksyczny.

Przykłady utylizacji odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych

prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznychKleje, farby lateksowe i olejne, rozcieńczalniki i zmywacze, rozpuszczalniki do smarów i rdzy, środki do czyszczenia drewna i metali, lakier do paznokci, zmywacze, kosmetyki, pasty i środki do czyszczenia w gospodarstwie domowym, środki do czyszczenia piekarników, środki spustowe, płyn zapalniczki, fungicydy i środki do konserwacji drewna, środki owadobójcze, chwastobójcze, trucizny na szczury, zużyty olej i filtry oleju, wtrysk paliwa i środki do czyszczenia gaźników, środki przeciw zamarzaniu, akumulatory, żeby wymienić tylko kilka. Dlaczego powinieneś pozbywać się go w odpowiedni sposób? Niezwykle ważna jest prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych z gospodarstwa domowego, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, będą konsekwencje. Na przykład wylewanie odpadów do kanalizacji może poważnie wpłynąć na wodę pitną, ponieważ stacje uzdatniania wody nie mogą przetwarzać i odfiltrowywać tych szkodliwych substancji. Możesz także pomyśleć: „Wyrzucę to do śmieci”, ale dzięki temu materiały te trafią na wysypiska śmieci, które mogą wyrządzić szkodę pracownikom i zanieczyścić glebę, i to nie tylko, ale także nielegalne. Pamiętaj, że utylizacja ciepłej wody jest ważna nie tylko dla środowiska, ale także dla bezpieczeństwa innych osób. W samym 2012 r. Miało miejsce 28 591 wypadków z odpadami niebezpiecznymi, a liczba ta najprawdopodobniej wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. (Odpady niebezpieczne). Skonsultuj się z lokalną agencją zajmującą się ochroną środowiska, zdrowiem lub odpadami stałymi.

Niebezpieczeństwa związane z toksycznymi odpadami są dalekosiężne i dotyczą przyszłości. Jeśli nie zostaną właściwie zutylizowane, materiały te mogą się zapalić, skorodować pojemniki (nawet metalowe), spowodować wybuch, uwolnić toksyczne opary, truciznę (przez wdychanie lub połknięcie) i zanieczyścić wody gruntowe. W większości miejsc, w tym w Kanadzie, nieumiejętne usunięcie tych przedmiotów może spowodować poważne kłopoty z rządem. Utylizuj niebezpieczne odpady we właściwy wyedukowany i rutynowy sposób!