Dlaczego separatory koalescencyjne z osadnikiem są niezawodne?

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Dlaczego separatory koalescencyjne z osadnikiem są niezawodne?

Prosta a jednocześnie skuteczna budowa niezawodnych separatorów koalescencyjnych z osadnikiem, pozwala na oddzielanie substancji ropopochodnych i zawiesin mineralnych, znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni. Dzięki nim, nie pojawia się zagrożenie spłynięcia szkodliwych zawiesin do wód gruntowych, które zostałyby w ten sposób zanieczyszczone i zaczęłyby zagrażać zdrowiu ludzi.

Niezawodność separatorów koalescencyjnych z osadnikiem

niezawodny separator koalescencyjny z osadnikiemWszędzie tam, gdzie pojawia się ryzyko zanieczyszczenia wód kanalizacyjnych a co za tym idzie – gruntowych, obowiązkowe jest filtrowanie każdego rodzaju zlewni. Niezawodny separator koalescencyjny z osadnikiem pozwala na sprawne oddzielanie zanieczyszczeń i zawiesin pojawiających się w wodach opadowych i spływających do kanalizacji. Jego działanie jest niezwykle proste, działa na zasadzie grawitacji i różnicy gęstości wody i tłuszczu. Sprawia to, że wszystko co trafi do separatora jest rozdzielane – cięższe osady osiadają na dnie a lżejsze zostają na powierzchni. Ta niezawodna zasada pozwala na utrzymanie w urządzeniu wszystkich zanieczyszczeń, do czasu ich opróżnienia. Powinno być to wykonywane za pomocą specjalnych urządzeń przez osoby do tego wyszkolone. Proces ten odbywa się to z należytą troską o środowisko naturalne i pozostawia separator w gotowości do działania. Ich niezawodność zapewnia również wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub betonu korpus całego urządzenia. Posiada ono włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe, w zależności od lokalizacji separatora. Znajdują się zwykle pomiędzy powierzchnią a odpływem kanalizacyjnym w miejscu, które pozwoli na dojazd wozu odciągającego zanieczyszczenia. Separatory koalescencyjne znajdują swoje zastosowania w każdym miejscu, w którym pojawia się dużo pojazdów, jak na przykład parkingi czy myjnie samochodowe. To tam najczęściej spływają substancje ropopochodne, które są szkodliwe dla wód gruntowych. Również przy zakładach przetwórstwa spożywczego lub produkcji chemii, separatory sprawdzą się doskonale.

Obecność separatorów koalescencyjnych z osadnikiem, pozwala na zabezpieczanie wód kanalizacyjnych przed wszelkimi zanieczyszczeniami, jak na przykład substancje ropopochodne, zawiesiny mineralne czy i zabrudzenia stałe. Gdyby nie działanie tych niezawodnych urządzeń, wody gruntowe byłyby zagrożone, co równa się z brakiem bezpieczeństwa zdrowia ludzi. Odpowiednia konserwacja i czyszczenie separatorów pozwoli na ich pracę przez długie lata.