Employer branding – jak skutecznie budować świadomość marki?

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Employer branding – jak skutecznie budować świadomość marki?

Praca, to nie tylko miejsce. To właśnie aktywność zawodowa i nieustanny rozwój budują w nas poczucie samorealizacji i satysfakcji z tego, co robimy. Planując ścieżkę kariery zawodowej ważne są dla nas nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniem, ale także bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia, poczucie akceptacji czy zgodność z osobistymi wartościami. Co decyduje o atrakcyjności firmy na rynku pracownika?

6 najważniejszych cech dobrego brandingu

employer branding agencjaWedług badania w zakresie określenia czynników przyjaznego miejsca pracy na pierwszym miejscu z wynikiem 89% znalazły się czynniki finansowe. Każdy z nas- w zależności od posiadanego wykształcenia oraz kompetencji chciałby otrzymywać adekwatną stawkę wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz możliwość czerpania benefitów za zaangażowanie w realizowane projekty. Kolejnym czynnikiem, jaki zdaniem respondentów przyczynia się do budowania pozytywnych doświadczeń związanych z employer branding agencja jest stabilność w zatrudnieniu (84%). Zarówno wśród osób młodych, jak również aktywnych zawodowo pracowników w grupie powyżej 50 r. ż. wciąż najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest praca w pełnym wymiarze godzin. Kolejnym aspektem z wynikiem 81% znalazło się zaufanie w miejscu pracy, a 82% osób wskazało za jedną z najistotniejszych dla nich kwestii jasno sprecyzowane i określone cele rozwojowe. Budowanie elastycznej ścieżki kariery znalazło się także w czołówce badania trendów HR 2019, co przekłada się na konieczność wdrożenia zmian w modelach biznesowych zarządzania kapitałem ludzkim. Nastawienie na intensywny rozwój idzie w parze z poczuciem celowości oraz współistnienia w zespole- taką odpowiedź wskazało aż 79% ankietowanych. 79% respondentów natomiast jako jeden z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności miejsca pracy wskazało sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności za wykonywane zadania. Jak w takim razie w pozytywny sposób budować pozycję marki nie tylko na rynku konsumenckim, ale również w umyśle potencjalnego pracownika?

Najlepszym ambasadorem firmy są przede wszystkim jej pracownicy. Kompetencje działów HR odgrywają w tym zakresie kluczową rolę, w umiejętny sposób dostosowując profil potencjalnego kandydata do jego stanowiska oraz struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Atmosfera w miejscu pracy jest jedną z kluczowych kwestii w budowaniu zespołu, dlatego poza organizacją szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych podnoszących kompetencje zespołu warto również zadbać o jego integrację poprzez wspólne wyjścia do miejsc związanych z kulturą czy rekreacją.