Kiedy trzeba kontrolować pośrednią transakcję rajową?

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Kiedy trzeba kontrolować pośrednią transakcję rajową?

Uczciwi przedsiębiorcy unikają rejestrowania swoich firm w rajach podatkowych. Obecnie, oprócz korzyści podatkowych, może to też przysporzyć wielu trudności, takich chociażby jak niechęć innych firm do zawierania z nami umów i podpisywania kontraktów, ponieważ będzie to nakładało na nich dodatkowe obowiązku względem urzędów skarbowych. Po stronie podatnika leży sprawdzenie, czy podmiot, z którym robią interesy, prowadzi dalsze interesy z firmami zarejestrowanymi w rajach podatkowych.

Obowiązek kontrolowania transakcji rajowych spoczywa na przedsiębiorcach

transakcje pośrednie rajoweOdpowiednia analiza cen transferowych pozwoli przedsiębiorcy obronić się przed zarzutem prania pieniędzy lub prób zaniżenia kosztów i wyprowadzenia pieniędzy z krajowego systemu podatkowego. Są to poważne zarzuty, na które narażeni są wszyscy, którzy robią interesy z firmami znajdującymi się w rajach podatkowych. W tych państwach podatki często sięgają najwyżej jednego procenta, więc jest to o wiele bardziej korzystne, niż w sytuacji, gdy będziemy rozliczać się z jednym z europejskich urzędów skarbowych. Niesie to ze sobą jednak pewne ryzyko, szczególnie w sytuacji, gdy niskie podatki pozwolą nam na zaniżenie ceny. Wówczas, stanowiąc jedno z ogniw łańcucha dostaw, musimy zapewnić urzędników kontrolujących nasze przedsiębiorstwo, że ceny, z jakich skorzystaliśmy, odpowiadają cenom, jakie obowiązują obecnie na rynku, niezależnie od tego, jakie usługi świadczymy oraz jakimi towarami handlujemy. Warto wykrywać transakcje pośrednie rajowe i sporządzać odpowiednią dokumentację dla urzędów skarbowych. Unikniemy dzięki temu wysokich kar, jakie mogą zostać na nas nałożone oraz dodatkowych podatków. Progi transakcji, które nie mogą zostać przekroczone, ustalane są przez ustawodawce i obecnie wynoszą pięćset tysięcy złotych w skali rocznej. w przypadku przekroczenia tej kwoty podczas transakcji, której finalnym odbiorcom jest osoba lub przedsiębiorstwo realnie znajdujące się w raju podatkowym, będziemy musieli przygotować stosowne raporty.

Kontrola z urzędu skarbowego nie jest przyjemną rzeczą dla nikogo, a więc należy robić co tylko możliwe, aby uniknąć wszelkich nieprawidłowości. W przypadku zawierania umów z firmami, które działają w rajach podatkowych, ponosimy pewne ryzyko, ale jeżeli nie ulegniemy pokusie, wówczas uda nam się wyjść z tego cało. Prawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek należytej staranności podczas sprawdzania takich transakcji oraz sporządzania raportów dotyczących cen transferowych, na jakie się zdecydowaliśmy.