O zwrocie VAT – u z UE

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

O zwrocie VAT – u z UE

W sytuacji, gdy polski podatnik (czynny podatnik VAT) nabędzie towar lub usługę od kontrahenta w np. Niemczech, który odlicza niemiecki VAT, polski podatnik nie ma możliwości odliczenia naliczonego zagranicznego podatku VAT. Może natomiast ubiegać się zwrot tego podatku poprzez złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego.  

Ubieganie się o zwrot VAT-u z UE?

korzystny zwrot vat ueNa podstawie dyrektywy 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., szczegółowo określono warunki jakie trzeba spełnić aby móc ubiegać się o zwrot. Pierwszym warunkiem jest bycie zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku VAT w Polsce. Drugim: siedziba firmy musi znajdować się na terenie Polski. Podstawowym założeniem dyrektywy jest przeprowadzenie całej procedury zwrotu przez Internet, czyli dostarczenie do Urzędu Skarbowego e – deklaracji VAT – REF. Deklarację można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Wniosek złożony drogą elektroniczną o korzystny zwrot VAT UE jest kierowany do administracji podatkowej danego kraju członkowskiego UE, w którym był dokonany zakup towarów/usług. Wniosek można maksymalnie składać do 30 września następnego roku po roku, którego wniosek dotyczy. W związku z tym, że analiza wniosku może trwać nawet osiem miesięcy, e – deklarację warto złożyć jak najszybciej. Nie zastosowanie się do terminu skutkuje natychmiastową utratą utratą prawa do zwrotu podatku. Minimalna kwota wnioskowanego zwrotu to 50 euro na rok lub 400 euro na trzy miesiące, a kwotę wnioskowanego zwrotu należy wnioskować w walucie kraju zwrotu. Podstawowa weryfikacja odbywa się już w polskich organach podatkowych. Sprawdzają one, czy podmiot ma uprawnienia do ubiegania się o zwrot podatku. Jeżeli uprawnienia zostaną potwierdzone, wniosek, drogą elektroniczną zostanie przekazany dalej do administracji podatkowej danego kraju UE. Polski Urząd Skarbowy ma 15 dni kalendarzowych na przesłanie wniosku do odpowiedniego organu. Z kolei, zagraniczny urząd skarbowy ma 4 miesiące na rozpatrzenie sprawy, a jeśli zajdzie konieczność uzupełnienia dodatkowych informacji, to proces zajmie od 6 do 8 miesięcy.

Przy wypełnianiu takiego wniosku warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy, która dopilnuje, aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik oraz wyjaśni wszystkie niejasności. Szczycą się oni wysoką skutecznością w egzekwowaniu podatków na terenie Unii Europejskiej. Z ich usług korzysta już wiele firm, małych i dużych. Wiele z nich oferuje przedsiębiorcom ekspresowy zwrot podatku, bez problemów z zawiłościami związanymi z wypełnianiem wniosków.