Odzyskiwanie długów

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Odzyskiwanie długów

Coraz więcej Polaków jest zadłużonych w różnych instytucjach. Wszystko przebiega dobrze, gdy spłacamy kredyt w terminie, jednak schody zaczynają się, gdy zaczyna brakować pieniędzy na terminowe oddawanie należności. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują dłużnikowi, gdy zgłosi się do niego firma windykacyjna.

Czym jest windykacja?

firma windykacyjna w TrójmieścieWindykacja to zdecydowanie nie to samo, co egzekucja komornicza. Chociaż przyświeca im wspólny cel – odzyskanie należnych pieniędzy, to jednak bazują one na zupełnie innych prawach. Windykacja polega na mediacji pomiędzy dłużnikiem a osobą lub instytucją, która udzieliła pożyczki. Zawsze powinna opierać się na negocjacjach i wspólnym dialogu. Windykator, który jest reprezentantem danej osoby bądź firmy, nie zajmuje dóbr materialnych dłużnika, tylko robi wszystko, by dobrowolnie podpisał on ugodę. Dzięki temu najczęściej udaje się wypracować kompromis, uwzględniający potrzeby i możliwości obu stron. W praktyce osoba, która chce odzyskać swoje pieniądze, kontaktuje się z firmą windykacyjną, która na jej wniosek kontaktuje się z dłużnikiem. W większości przypadków wierzyciel odzyskuje należne mu pieniądze pomniejszone oczywiście o prowizję. Takie rozwiązanie jest niezwykle komfortowe, ponieważ nie musi zajmować się tym procesem osobiście. Spotykamy się z dwoma rodzajami windykacji. Pierwsza z nich, to windykacja polubowna, czyli wysyłanie monitów i systematyczne przypominanie dłużnikowi, że powinien oddać należne pieniądze. Jeśli jednak polubowna windykacja nie przynosi efektów, firma kieruje sprawę do sądu. Wówczas ten może nakazać zwrot dóbr, a do akcji wkroczy już komornik. Dla dłużnika zawsze najlepszym wyjściem jest windykacja polubowna, bo istnieje szansa, żeby się dogadać i nie popaść w dalsze kłopoty. Jeśli nie mamy doświadczenia z firmami windykacyjnymi, to firma windykacyjna w Trójmieście umieściła na swojej stronie internetowej rzetelny opis swojej działalności. Firmy windykacyjne z pewnością działają w oparciu o przepisy prawne. Zatem windykatorzy są uprawnieni do przesyłania dłużnikowi wezwania do zapłaty, prowadzenia negocjacji, mających za zadanie doprowadzenie do spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty. Jeżeli firma windykacyjna jest pełnomocnikiem wierzyciela, może w jego imieniu wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę długu. Warto zawsze rozmawiać z firmami windykacyjnymi. Zawsze można osiągnąć jakiś kompromis, nawet jeśli wiąże się to ze stratą nerwów.

Coraz więcej firm windykacyjnych przestrzega kodeksu etycznego. Legalnie działające firmy nie pozwalają sobie na nieetyczne działania. Gdy trafimy jednak na firmę, której poczynania prowadzą do łamania prawa, powinniśmy jak najszybciej powiadomić o tym policję, a nawet prokuraturę, o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa. Windykacja nie jest przyjemnym doświadczeniem, lecz należy stawiać czoła problemom.