Procedury odzysku odpadów niebezpiecznych

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Procedury odzysku odpadów niebezpiecznych

Co byśmy zrobili, gdybyśmy,y znaleźli pojemnik z czaszką i piszczelami lub obraz wybuchającej bomby? Dla większości ludzi te symbole wskazywałyby, że w pojemniku znajduje się coś niebezpiecznego. Na szczęście nie spotykamy się często z tymi symbolami, ale ważne jest, aby wiedzieć, co one oznaczają.

Jak przetwarzać odpady łatwopalne?

odzysk odpadów niebezpiecznychTe dwa symbole, wraz z kilkoma innymi, reprezentują rodzaj odpadów niebezpiecznych, czyli wszelkich odpadów stałych lub płynnych, które są uważane za toksyczne, reaktywne chemicznie, łatwopalne lub żrące. Jeśli chodzi o odzysk odpadów niebezpiecznych, coś jest uważane za toksyczne, jeśli jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, gdy dana osoba jest narażona na substancję przez wdychanie, połknięcie lub dotyk. Substancja reaguje chemicznie, gdy jest niestabilna lub może reagować pod wpływem innego związku. Odpady niebezpieczne, które są uważane za reaktywne chemicznie, mogą eksplodować lub wytwarzać szkodliwe opary po wystawieniu na działanie innych związków. Substancja łatwopalna to wszystko, co może się zapalić, a substancja żrąca to coś, co może powodować korozję lub rozpad metali. Zapalne – są to rodzaje odpadów, które mogą spontanicznie zapalić się lub zapalić w określonych warunkach, takich jak wysoka temperatura lub ciśnienie. Niektóre przykłady to rozpuszczalniki, odtłuszczacze, olej, a nawet niektóre rodzaje używanych farb. Żrące – są to kwasy lub zasady wystarczająco mocne, aby korodować metal używany w zbiornikach magazynowych, kontenerach, beczkach i beczkach. Należą do nich kwas akumulatorowy, kwasowe lub alkaliczne płyny czyszczące oraz odrdzewiacze. Reaktywne – są to niestabilne materiały, które po zmieszaniu z wodą mogą eksplodować lub wytwarzać toksyczne opary. Przykładami są materiały wybuchowe i akumulatory litowo-siarczkowe. Toksyczne – są to substancje, które są szkodliwe w przypadku spożycia lub wchłonięcia przez człowieka. Po wyrzuceniu do gleby mogą one wydzielać toksyczne chemikalia do gleby, a nawet wód gruntowych. W tej kategorii można znaleźć metale ciężkie – takie jak kadm, ołów i rtęć. Istnieją dwie główne metody określania, czy odpady są toksyczne. Pierwsza to wiedza o procesach, która jest w zasadzie dostępnymi informacjami i danymi z istniejących publikacji, udokumentowanych badań i innych analiz odpadów dotyczących określonego rodzaju odpadów. Sprawdzając istniejące dane, można określić, czy odpady są toksyczne, czy nie. TCLP poddaje te odpady takim samym warunkom na typowym składowisku komunalnym.

Dzięki temu testowi proces ługowania wspomnianych odpadów – i inne skutki, które mogą wystąpić podczas procesu ługowania – jest replikowany. Odcieki z odpadów są następnie analizowane, a jeśli zawierają którekolwiek z regulowanych zanieczyszczeń na poziomie równym lub większym niż dopuszczalne poziomy, wówczas uważa się je za toksyczne.