Rola pracowników z Ukrainy na rynku pracy

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Rola pracowników z Ukrainy na rynku pracy

Rynek pracy w Polsce dojrzewa od kiedy zmienił się system naszej gospodarki z centralnie sterowanej na gospodarkę kapitałową. Polacy coraz bardziej są konkurencyjni na rynku pracy, a ich wykształcenie coraz wyższe. Wraz ze wzrostem wykształcenia rosną również wymagania co do jakości pracy i zarobków. Wyższe kwalifikacje pracowników sprawia, że coraz więcej osób znajduje, lub poszukuje pracy, która go satysfakcjonuje i pozwala na godziwe życie. Konsekwencją tej sytuacji jest to, że powstaje duży deficyt pracownicy na rynku dla specjalistów niższego szczebla i pracowników fizycznych lub niewykształconych.

Uzupełnienie rynku pracownikami z Ukrainy

pracownicy z ukrainyTen deficyt trzeba jednak jakoś zabezpieczyć, gdyż nowoczesne społeczeństwo z powodu tego, że chce mieć wysoki standard życia nie obędzie się bez śmieciarzy, kanalarzy, sprzątaczek i innych zawodów, które dawno straciły atrakcyjność dla Polaków. Rozwiązaniem tego problemu są pracownicy zagraniczny z państw o niższej stopie życiowej niż Polska. Dobrym przykładem tego jest leżąca przy naszej granicy Ukraina. Sytuacja gospodarczo-polityczna sprawiła, że pracownicy z Ukrainy emigrują do Polski w celu podjęcia nawet nisko płatnej pracy, która w przypadku stopy życiowej w tym kraju zapewnia im dobre warunki bytowe. Dzięki pracownikom z Ukrainy rynek pracy w Polsce znowu staje się wystarczająco nasyconym, a przez to zdrowym rynkiem pracy. Co ciekawe Ukraińcy to nie tylko najniższa kadra pracownicza, ale również często występują tam pracownicy wykwalifikowani, także po studiach. Napędza to jeszcze bardziej konkurencyjność na rynku pracy co jest motorem napędowym dla polskiej gospodarki. Podobne sytuacje z pracownikami mają również przedstawiciele wielu innych narodów. Odbiciem tej sytuacji jest na przykład gospodarka niemiecka po wejściu polski do Unii Europejskiej i otwarciu granic. W tej sytuacji to my Polacy byliśmy obywatelami państwa, który emigrował za lepszymi etatami i większymi pieniędzmi. Podobnie na świecie dzieje się w Arabii Saudyjskie, Indiach czy też stanach zjednoczonych.

Zawsze następuje emigracja z krajów słabiej rozwiniętych do krajów o wysokim poziomie rozwoju. Nie jest to sytuacja do zamartwiania się, jest to naturalna kolej rzeczy i sytuacja która występowała od tysiącleci istnienia cywilizacji. Pomimo licznych sprzeciwów i akcji protestacyjnych osób, które uważają, że obywatele obcych państw zabierają Polakom miejsca pracy uważam, że jest to sytuacja normalna i zdrowa, którą powinniśmy nie tylko docenić, ale się do niej również w pewnym sensie dostosować.