Grodzice z blachy zimnogiętej do wykopów

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Grodzice z blachy zimnogiętej do wykopów

Ścianki szczelne to bardzo charakterystyczna grupa szalunków do wykopów. W przeciwieństwie do innych rozwiązań mogą one z powodzeniem być stosowane w gruntach nawodnionych i zwierciadle wody gruntowej znajdującym się powyżej poziomu posadowienia danej konstrukcji. Zdarza się, że i one są niewystarczające do wykonywania prac bezpiecznie, jednak przy współpracy z systemami tymczasowo obniżającymi lustro wody gruntowej, takimi jak igłofiltry, są w stanie zapewnić bezpieczeństwo nawet przy bardzo głębokich wykopach.

Grodzice – ścianki szczelne na budowie

grodzice zimnogięteCzym w takim razie są grodzice i w jaki sposób się je montuje? Na początku warto zauważyć, że ścianki szczelne składają się ze stosunkowo niewielkich elementów. Nie znajdziemy tam wielkopowierzchniowych detali jak w przypadku szalunków rozporowych. Tutaj podstawowym elementem budowy takiej ścianki są blaszane, odpowiednio wygięte, podłużne elementy. Ich długość dopasowuje się w zależności od głębokości wykopów oraz wysokości skarp. Elementy nie są duże, aby był możliwy ich w miarę sprawny montaż. Jest to konieczne, ponieważ jeśli zwierciadło wody gruntowej jest na niewielkiej głębokości, prawdopodobnie mamy do czynienia z następującym układem warstw gruntowych. Pod warstwą humusu znajdują się piaski, żwiry, albo inne materiały skalne wyróżniające się brakiem spójności. Jest to najczęściej warstwa wodonośna, ponieważ woda bez problemu znajduje sobie szczeliny pomiędzy okruchami różnej wielkości. Zaraz pod gruntem niespoistym znajduje są grunt spoisty – gliny, iły bądź inne, bardzo dobrze zagęszczone pyły. Warstwa ta uniemożliwia wodzie przedostanie się w głębsze warstwy podłoża gruntowego utrzymując ją na niewielkiej głębokości. Grodzice zimnogięte należy wzbić w podłoże w taki sposób, aby odpowiednia ich część zniknęła w gruncie spoistym. Jest to konieczne, aby elementy nie ulegały zniszczeniu pod naporem gruntu oraz napływającej wody. Elementy, z których wykonana jest ścianka szczelna muszą więc wyróżniać się dużą solidnością.

Każda grodzica jest zakończona po obu stronach odpowiednio wyprofilowanymi krawędziami. Dokładny kształt i wielkość zgięć zależne są od konkretnego systemu i producenta. Zawsze jednak wykonane są w taki sposób, aby umożliwić odpowiednie zazębianie się elementów. Istotne jest także to, aby grodzice były w dobrym stanie technicznym. Oczywiście powierzchniowa rdza nie stanowi problemu, jednak jeśli elementy są uszkodzone w większym stopniu nie powinny być stosowane podczas tworzenia ścianki szczelnej.