Wdrażanie RODO w firmie

Jesteśmy biurem architektonicznym z wieloletnim doświadczeniem. Chętnie sporządzimy projekt dla Ciebie!

Wdrażanie RODO w firmie

Czym jest RODO? Na pewno każdy słyszał o czymś takim, ale niewiele osób zdaje sobie sprawy co to może być. Za to doskonale orientują się w temacie szefowie firm i instytucji, gdyż RODO dotyczy przede wszystkim ich. Jest to ustawa, która wprowadza pewne restrykcje w obrocie danymi osobowymi różnych osób. Dawniej ktoś, kto posiadał dane mógł je wykorzystać w dowolny sposób, gdyż nie było to nigdy sprawdzane. Mógł na przykład przekazać je komuś innemu. Obecnie nie ma z tym już tak łatwo.

Wykonywanie rzetelnych audytów wewnętrznych ochrony danych osobowych

rzetelny audyt wewnętrzny ochrony danych osobowychDzięki RODO każdy ma świadomość tego, do czego wykorzystywane są jego dane, gdyż każda firma musi zapoznać swoich klientów z jej polityką w tym zakresie. Co więcej. klienci wcale nie muszą się zgadzać z takim sposobem zarządzania tymi danymi i mogą się na to nie zgodzić, a firmy muszą taką wolę uszanować. Dzięki tej ustawie, bez pozwolenia nie można już udostępniać żadnych danych osobowych, a dotyczy to każdej dziedziny, jak choćby ułożenie na biurku teczki z danymi, które może przeczytać każdy wchodzący. Kary za naruszenie ustaleń RODO są bardzo wysokie, dlatego niezbędne jest wdrożenie w każdej firmie procedur chroniących te dane, które są zgodne z wytycznymi ustawy. Jest to dość trudne do zrealizowania, zwłaszcza jeśli chodzi o duże firmy, dlatego najlepiej jest powołać się na wiedzę specjalistów, którzy świadczą usługi wdrażania RODO w firmach. Taka usługa rozpoczyna się poprzez rzetelny audyt wewnętrzny ochrony danych osobowych w firmie, czyli zapoznanie się ze stanem obecnym. Audytor sprawdza jak przechowywane są dane osobowe i do czego są wykorzystywane. Po audycie następuje opracowanie metod postępowania z danymi, które mieszczą się w granicach prawa. Najtrudniejszy etap to samo wdrożenie, gdyż trzeba w tym momencie przekonać wiele osób do tego, aby postępowali według narzuconych reguł. Nie obędzie się bez szkoleń i prezentacji, a także bez egzaminu sprawdzającego wiadomości. Na zakończenie takiego cyklu każdy musi wypełnić oświadczenie, że został zapoznany z przekazanymi regułami i zobowiązuje się do nich stosować.

Sama późniejsza realizacja wytycznych bywa różna i zależy od zaangażowania całego zespołu. Nieraz trzeba przeprowadzić ponowny audyt, aby sprawdzić w jakim stopniu wytyczne zostały wdrożone. Sama procedura to mnóstwo roboty, której nie każdy umie podołać. Własnie dlatego funkcja audytora i osoby wdrażającej RODO jest taka ważna. To osoba, która szybko i sprawnie dostosuje realia firmy do obowiązujących przepisów.